جستجو

طبقه بندی موضوعی

بایگانی

پيوندها

۲۶ مطلب با موضوع «ایرج بسطامی» ثبت شده است

۰

متن آهنگ تصنیف الا یا ایها الساقی از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

تصنیف الا یا ایها الساقی
...
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل​ها
به بوی نافه​ای کآخر صبا زآن طره بگشاید
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل​ها
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

۰

متن آهنگ تصنیف گلعزار از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

تصنیف گلعزار
...

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
زین چمن سایه ی آن سرو روان ما را بس
من و همصحبتی اهل ریا دورم باد
از گرانان جهان رطل گران ما را بس
قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند
قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند
ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
۰

متن آهنگ تصنیف طالع اگر مدد دهد از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

تصنیف طالع اگر مدد دهد
...
طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
گر بکشد (کسره ) زهی طرب ور بکشد (ضمه) زهی شرف
طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من
گرچه صبا همی برد قصه ی من به هر طرف
از خم ابروی تو ام هیچ گشایشی نشد
از خم ابروی تو ام هیچ گشایشی نشد

۰

متن آهنگ چرخ نیلوفری از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

تصنیف چرخ نیلوفری
...
نکو هش مکن چرخ نیلوفـــری را
برون کن ز سر باد خیره سری را
برون کن ز سر باد خیره سری را

بری دان از افعال چرخ برین را
نشـاید ز دانا نکوهش بری را
نشـاید ز دانا نکوهش بری را

۰

متن آهنگ تصنیف هزار جهد از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

تصنیف هزار جهد
...

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم
حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد
دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشم

۰

متن آهنگ چهار مضراب حجاز از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

چهار مضراب حجاز
...

حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم
که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم
یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم

جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم
تا حریفان دغا را به جهان کم بینم

۰

متن آهنگ تصنیف شبها و غمهای من از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

تصنیف شبها و غمهای من
دانلود آهنگ تصنیف رقص نگاه از ایرج بسطامی.
...

امشب به بیداری نشسته چشمان خواب آلود من
این چشم خواب آلوده امشب دارد ز بیداری سخن
نقش رخ زیبای تو جویم ز پیدا و نهان
در این دل و در پرده ابر سپید آسمان
رقص نگاهم دارد تماشا در ساحل دریای شب
در ساحل دریای شب
۰

متن آهنگ تصنیف رویای دریا از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

تصنیف رویای دریا
....

یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت
خانه ات آباد کاین ویرانه بوی گل گرفت
از پریشان گویی ام دیدی پریشان خاطرم
از پریشان گویی ام دیدی پریشان خاطرم
زلف خود را شانه کردی شانه بوی گل گرفت
زلف خود را شانه کردی شانه بوی گل گرفت

۰

متن آهنگ تصنیف سمن بویان از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

تصنیف سمن بویان
....
سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند
به فتراک جفا دل​ها چو بربندند بربندند
ز زلف عنبرین جان​ها چو بگشایند بفشانند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند

۰

متن آهنگ تصنیف سرو بلند از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

تصنیف سرو بلند
...

بعدازاین دست من و دامن آن سرو بلند
بعدازاین دست من و دامن آن سرو بلند
که به بالای چمان از بن و بیخم برکـــند

حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا
حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا

۰

متن آهنگ به رهی دیدم برگ خزان از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

به رهی دیدم برگ خزان
...

به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان
کز شاخه جدا بود

چو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزان
چون پیک بلا بود

به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان
کز شاخه جدا بود
۰

متن آهنگ حریر مهتاب از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

حریر مهتاب

دیدمت در حریری زمهتاب سرد و خاموش خفته بودی
یادم آمد که در صبح دیدار از غروبی چنین گفته بودی

در دو چشمت طلوعی نالان چون ستاره می دمیدی
در شب بهت ویرانی من قصه های مرا از سر شوق می شنیدی

۰

متن آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

گل پونه ها

گل پونه های وحشی دشت امیدم
وقت سحر شد
خاموشی شب رفت فردایی دگر شد
من مانده ام تنهای تنها
من مانده ام تنها میان سیل غمها

گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد
گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد
می خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالم
افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم